Sabor Kluba 102. brigade

Obavještavamo sve članove da će se održati redovni godišnji Sabor Kluba 102. brigade u petak 20. ožujka 2015. godine u 19:00 sati. Sabor će se već tradicionalno održati u prostorijama DVD Mala Mlaka u Maloj Mlaki. Pozivamo sve članove Kluba da planiraju svoje vrijeme, kako bi mogli sudjelovati u radu Sabora. Nakon Sabora održat će se skromni domjenak i druženje.

Klikom miša na Opširnije o članku možete vidjeti prijedlog novog Statuta udruge koji će biti dan na usvajanje Saboru

Zbog donošenja novog Zakona o Udrugama potrebno je izraditi novi Statut. Prijedlog novog Statuta bit će na raspravi na Saboru Kluba 102. brigade, a nakon rasprave bit će dan na usvajanje Saboru.

Prijedlog Statuta možete vidjeti klikom miša na NOVI STATUT

Prijedlog DNEVNOG RED ZA IZVJEŠTAJNI SABOR 2015. GODINE

1. Otvaranje Sabora

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izvještaj verifikacione komisije

4. Prijedlog novog Statuta

5. Izvještaj predsjednika o radu u 2014. godini

6. Izvještaj o financijskom poslovanju i izvještaj Nadzornog odbora

7. Plan i program rada za 2015. godinu

8. Usvajanje novog Statuta

9. Rasprava i glasovanje o izvješćima

10. Odluka o visini članarine u 2015. godini

11. Razno

12. Završna riječ predsjednika

Komentari (0)add
Morate biti logirani da bi mogli napisati komentar..

busy
 

Knjiga dojmova


(DA BI VIDJELI KNJIGU DOJMOVA MORATE BITI REGISTRIRANI)

Prijava


Prijatelji portalaIzrada i održavanje


Symbol
Naslovnica