Osnivanje brigade

E-mail Ispis PDF

Osnivanje i mobilizacija brigade

U početnim zamislima za stvaranje oružanih snaga Republike Hrvatske svoje mjesto našla je i 102. brigada. U sastavu Ministarstva unutarnjih poslova u travnja 1991. osnovan je Zbor narodne garde (ZNG) Republike Hrvatske kao osnova buduće hrvatske oružane sile. ZNG je bio namijenjen izvršavanju obrambenih i vojno-policijskih poslova pod zapovijedanjem Ministarstva obrane. U vrijeme osnivanja ZNG je bio sličan postrojbama oružništva u nekim europskim zemljama. Sastojao se od zapovjedništva, djelatnog i pričuvnog sastava. Pričuvni sastav ZNG-a ustrojavan je pri policijskim upravama po načelu da svaka uprava, ovisno o veličini, ima jednu do dvije brigade ili samostalni bataljun. Prvotno je planirano da se formira 16 brigada i 9 samostalnih bataljuna ZNG-a.

Na području Zagreba, Samobora, Velike Gorice i Sesveta, a pri Policijskoj upravi Zagreb planiran je ustroj 101. i 102. brigade Zbora narodne garde. Obje brigade su trebale imati po 2450 ljudi, što znači da su planirane s četiri bataljuna pješaštva.

Pripreme za osnivanje 102. brigade počele su 11. lipnja 1991. u Remetincu, u Štabu Teritorijalne obrane općine Novi Zagreb. Tijekom lipnja i srpnja radilo se na uključivanju zapovjednog kadra i ljudstva u buduću brigadu. Izvor popune bila je Teritorijalna obrana, iz čijeg su sastava određeni pričuvni časnici.

Tijekom tih aktivnosti ministar obrane Republike Hrvatske Martin Špegelj je 29. srpnja potpisao organizacijsko-formacijsku zapovijest za formiranje postrojbi ZNG-a. Pričuvni (R) sastav je do tada narastao na 22 brigade i 14 samostalnih bataljuna. U tom odabranom društvu bila je i 102. brigada.

Dio zapovijedi za brigadu je glasio: „Formirati 102. brigadu HV- 'R' u ratu po formaciji broj 100.200, a Zapovjedništvo za razvoj brigade po formaciji broj M040791. Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mjesto Novi Zagreb (Zagreb). Mirnodopska vojna pošta br. 2124, a ratna vojna pošta broj 45014. Brojni naziv NG-9114. Rukovalac plana mobilizacije Zapovjedništvo brigade. Trajanje mobilizacije 12 sati".

Ta zapovijed je dugoročno odredila osnovne značajke 102. brigade koje su, s izvjesnim izmjenama, praktično zadržane do kraja rata. Brigada ZNG-a se po formaciji 100.200 sastojala od zapovjedništva, ureda zapovjedništva, izvidničkog voda, voda veze, tri bataljuna, protuzračnog voda, inženjerijskog voda, voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. Formacijski je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi, a od skupnog naoružanja devet strojnica, 137 ručnih bacača, 12 minobacača 60-82 mm i 2 jednocjevna protuzračna topa 20 mm. Ne treba zaboraviti da se u vrijeme pisanja zapovijedi moglo računati samo na vojne obveznike, za razliku od oružja i opreme koje se tada moglo samo priželjkivati. Ministrova zapovijed je bila još jedan impuls za daljnji rad na stvaranju brigade. Za njeno ustrojavanje bio je nadležan Gradski štab TO Zagreb, a po provedenoj mobilizaciji bila je pod zapovijedanjem Zapovjedništva Zagrebačkog korpusa ZNG-a, odnosno od listopada Zapovjedništva Operativne zone Zagreb.

Prva smotra dijela 102. brigade održana je 1. rujna na Zagrebačkom velesajmu, kada je ljudima podijeljena sivomaslinasta odjeća i obuća. Pozivu su se odazvale 1222 osobe, odnosno 69 posto formacijskog stanja Brigade. No do poziva za mobilizaciju proteći će dani i tjedni.

Tijekom rujna, listopada i studenoga svaki četvrtak poslijepodne vršena je priprema zapovjednog kadra Brigade, od zapovjednika vodova naviše. Zapovjedni kadar do razine zapovjednika četa i vodova je na predavanjima prorađivao razne teme također na tjednim sastancima. Taktička obuka do razine zapovjednika desetina odvijala se na Zagrebačkom velesajmu. Po podacima Operativne zone Zagreb obuka dočasničkog i časničkog kadra je po grupama obavljena u prvoj polovici studenog po grupama i trajala je tri do pet dana. Obuka vojničkog sastava izvedena je 16., 17., 23. i 24. studenoga na Zagrebačkom velesajmu; svakodnevno je trajala od 7 do 16 sati. U rujnu su stigle i prve zapovijedi za mobilizaciju i angažiranje manjih dijelova Brigade.

Dana 17. rujna 1991. ministar obrane je zapovjedio mobilizaciju samostalne čete 3. bataljuna. Po zapovijedi zapovjednika Zagrebačkog korpusa ZNG-a od 22. rujna četa je poslana u Karlovac i podređena Zapovjedništvu 110. brigade ZNG-a. Četa je od tada bila na karlovačko-kordunskom bojištu. U drugoj polovici rujna mobilizirana je i jedna četa (74 ljudi) koja je bila zadužena za osiguranje skladišta Duboki Jarak.

Sljedeći put se 102. brigada spominje u organizacijsko-formacijskoj zapovijedi Glavnog stožera HV-a od 7. studenoga o ustrojavanju operativnih zona i njihovom formacijskom sastavu. U zapovijedi za Operativnu zonu Zagreb dani su i elementi za 102. brigadu HV-a, odnosno ponovljeni su formacijski elementi iz zapovijedi Zapovjedništva ZNG-a RH od 29. srpnja 1991. godine. Tom zapovijedi je Brigada i službeno stavljena pod izravno zapovijedanje zapovjednika Operativne zone Zagreb. U zapovijedi je bila odredba da se odmah formiraju postrojbe koje još nisu formirane, ali ne i zapovijed da se krene u mobilizaciju.

Za mobilizaciju je trebalo oružje kojeg tada nije bilo, odnosno prioriteti su bili u dubini ratišta. Dana 12. studenoga Glavni stožer HV-a je zatražio od Ministarstva obrane RH-a mobilizaciju cjelokupnog zapovjednog kadra za četiri brigade u Zagrebu, među kojima i 102. brigade, kako bi 13. i 14. studenoga prošli dvodnevnu obuku. Istog dana Ministarstvo je izdalo zapovijed i dostavilo je, osim Glavnom stožeru HV-a, izravno Operativnoj zoni Zagreb i Gradskom sekretarijatu za narodnu obranu.

Dugo očekivana zapovijed za mobilizaciju časnika Brigade stigla je 30. studenoga. Dan kasnije, 1. prosinca 1991., na Zagrebačkom velesajmu mobilizirani su i zaduženi za opremu časnici, dočasnici i vojnici. Odmah po mobilizaciji Brigada je razmještena na više mjesta.

Zapovjedništvo Brigade, ured zapovjedništva, 1. bataljun, izvidnički vod, vod veze i pozadinska četa smješteni su u Kerestincu,

2. bataljun je smješten u Samoboru,

3. bataljun, vod protuzračne obrane, inženjerijski vod i vod ABKO-a (atomsko-biološko kemijske obrane) na Borongaju,

Pozadinski vod na Kunišćaku.

Ustroj lake minobacačke bitnice 120 mm počeo je 11. prosinca u Zagrebu u vrijeme kad je Brigada već bila na Banovini u završnoj fazi pripreme za bojno djelovanje.

Na dužnost zapovjednika Brigade imenovan je Franc Ferenčak, a za načelnika stožera Ivan Muić. S obzirom na to da mobilizacija nije provedena na planiranim mobilizacijskim zborištima već na Zagrebačkom velesajmu obilježena je poteškoćama prilikom pristizanja i prijema vojnika i tehničkih sredstava. Odziv vojnika bio je veći od formacijskih potreba, pa se javljao problem njihovog odijevanja u vojne odore.

Brigada je 3. prosinca na licu mjesta brojila 2011 ljudi. Popunjenost pješačkih bataljuna bila je vrlo visoka - od oko 550 do 580 ljudi po bataljunu. Prosječna dob vojnih obveznika iznosila je 29 godina. Prevladavala je srednja školska sprema (1553), iako je broj visokoobrazovanih bio neuobičajeno velik (234 s VSS i 108 s VŠS).

Nacionalni sastav bio je dominantno hrvatski, drugi po brojnosti bili su Srbi, potom Muslimani, Jugoslaveni i ostali.

Dio vojnika bio je nezadovoljan dobivenim oružjem, posebice zastarjelom brzometnom puškom M-48 i drugim trofejnim oružjem iz Drugog svjetskog rata i prvih desetljeća Jugoslavije. Po kasnijim podacima Brigada je imala 60 posto zastarjelog pješačkog oružja (dijelom i neispravnog) jer je automatsko oružje neposredno pred mobilizaciju izuzeto iz skladišta i poslano na Slavonsko bojište.

Odziv motornih vozila i radnih strojeva iznosio je 36 posto u odnosu na formaciju, no veći dio vozila nije odgovarao uporabi u ratnim uvjetima. Sanitet je npr. umjesto sanitetskih vozila koristio manja dostavna vozila. Pet dana, do 5. prosinca 1991., trajalo je kadrovsko i tehničko kompletiranje postrojbe i izvođenje obuke. Ljudstvo je obučavano, bolje rečeno osvježavano znanjima iz taktičke i strojeve obuke nastavom gađanja.

Dana 6. prosinca u samoborskoj vojarni Brigada je položila svečanu prisegu i primila ratne zastave od zapovjednika Operativne zone Zagreb. Istog dana je po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Zagreb pridodana Operativnoj grupi za Baniju i Sisak.

 

Komentari (0)add
Morate biti logirani da bi mogli napisati komentar..

busy
 
Symbol
Osnivanje brigade